januar 17, 2022     |
Årsmøte ref.2009

 

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2009

Til stede: Trond Rasmussen, Viggo Berg, Sigmund Olsen, Svein Berg, Tor Berg, Magne Skogås, Roy Rasmussen, Jarle Warberg, Ove Søfting, Inger Randi Knutsen.

 

Sak 1

Innkalling til møtet ble godkjent.  Dagsorden OK. Forretningsorden OK.

Valg av ordstyrer: Tor Berg

Valg av sekretær: Inger Randi Knutsen

Tellekorps: Svein Berg og Magne Skogås

2 medlemmer til å underskrive protokoll: Ove Søfting og Jarle Warberg.

 

Sak 2

Årsmelding for 2009: Godkjent

 

Sak 3

Revidert regnskap for 2009: Godkjent

 

Sak 4

Innkommende saker: Ingen saker

 

Sak 5

Ingen saker som styret har satt på dagsorden.

 

Sak 6

Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett:

a)Magne Skogås gjennomgikk aktivitetsplanen, spesielt viktig er kurs i Gratangen 18. Mars 2010, for hele styret og tillitsvalgte (organisasjonskurs).  Svein Berg gikk gjennom arbeidsprogram for 2010, der det er gjort endring av jaktfeltstevnet som ved siste styremøte ble endret dato på, ny dato er 24.04.2010.

 

b)Forslag til budsjett: Godkjent

 

Sak 7

Foreningens kontingentandel:

Styrets forslag er at kontingentandelen holdes uforandret. Vedtatt.

 

Sak 8

Valg av styre:

Leder: Tor Berg

Nestleder: Rolf Hansen, 2 år

Kasserer: Håkon Strand, 2 år

Sekretær: Inger Randi Knutsen, 1 år

Styremedlem: Roy Rasmussen, 1 år

1 varamedlem: Karl Annar Markussen, 2 år

2 varamedlem: Svein Berg, 1 år

 

 

 

Sak 9

Valg av medlemmer til utvalg etter behov:

 

Jaktfeltutvalg: Tor Berg og Håkon Strand (gjenvalg), Roy Rasmussen (nyvalg)

                                                                                                                                                                                                     

Fiskeutvalg: Trond Rasmussen, nyvalgt leder.   Trond får med seg en person til fiskeutvalget                                   

Baneutvalg: Jarle Warberg nyvalgt leder.  Jarle får med seg en to personer til baneutvalget.

 

Viltutvalg: Viggo Berg tar gjenvalg som leder.   Viggo får med seg flere personer ved behov.

 

Ledere av utvalg deltar på styremøter ved behov.

 

Sak 10

Valg av valgkomite:

Svein Berg og Jarle Warberg er valgt.

 

Sak 11

Valg av to revisorer:

Unni Pedersen og Ulla Britt Fossheim er valgt.

 

Sak 12 og 13

Utgår

 

Sak 14

Valg av representanter til Fylkesårsmøtet:

Leder og nestleder reiser til fylkesårsmøtet.  Mulighet til å delegere til andre i styret hvis umulig å dra.

 

Årsmøtet hevet.

 

Leder Tor Berg takket Sigmund Olsen og Magne Skogås for innsatsen i styret gjennom mange år.

 

7. mars 2010

 

 

Ove Søfting                                                                        Jarle Warberg

sign.                                                                                          sign.

 

 

 

Text/HTML

 

 

 

Opphavsrett (c) 2022 Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag   |  Uttalelse om privatliv  |  Betingelser for bruk