januar 17, 2022     |
Medlemsmøte 22-9-2011

Medlemsmøte Ofoten & Sør Troms JFL
Bogen torsdag 22-9-2011

 

Fremmøtte.
Trond Rasmussen, Forenings leder, Fiskeriminister og i hytteutvalget
Viggo Berg leder i Rovviltutvalget,
Svein Berg vara til styret,
Magne Skogås, Jaktskytter utvalg og hytteutvalg.
Odd Børre Eidnes.
Stein Erik Eilertsen

Møtestart kl. 19,15  møtet hevet kl 22.00

Sak 1:  Frifondmiddler

140 foreninger søkte på 2162 aktiviteter, det ble  tildelt 3,9 mill.  gjennom frifond org.
Vi fikk tildelt 37800,-   den høyeste utbetalingen, det samme som to andre foreninger i Troms, alle disse foreningene tilhører sør fylket.
Vi må gjennomføre min 5 aktiviteter og bruke middlene til barne og ungdoms relaterte  aktiviteter, dette skal fremgå av regnskapet.

- Jeger gruppa kjøper en løpende viltmålsbane, Magne bestiller banen etter å ha fått tilbakemelding fra styret. pris ca 12 000,-Jegergruppa setter opp ønskeliste over innvisteringsbehov.
-Fiskegruppa kjøper motorisert isborr og noen manuelle isborrer samt annet relevant utstyr og setter opp ønskeliste over invisteringsbehov.
-Rovvilt utvalget  ser for seg kurs i sporing av vilt og setter opp ønskeliste over invisteringsbehov.

Vi har 37 800,- fra 2011 og 27 089 ,- fra 2010  totalt kr. 64 889,-

Sak 2:  Vi lager årsplan

pga få deltakere oversendes denne saken til styret. Men møteutfallet gir klare  føringer til styret.

Sak 3: Fiskegruppa

Fiskegruppa arrangerte Fiskesommer på Lilletrøssvatnet i Skånland
Arrangermentet telte litt i overkant av 20 deltakere. Foreningen fikk 13 nye barne og ungdomsmedlemmer og to voksne medlemmer. Alle barne og ungdoms deltakerne som meldte seg inn i forening fikk en fiskestang med snelle og sluk til en verdi av ca 700,-  Arr. ble annonsert i media, Lokal Aviser, lokale nettsider og oppslag i nærmiliøet.
Det jobbes nå med å sette opp en Gapahuk ved Lilletrøssvatnet.

Foreningen ønsker å få kultiveringsansvaret for Tindvatnet og Geitvatnet, og er i dialog med statskog og grunneierne.

Tårstadvassdraget. Trond Rasmussen er engasjert som naturoppsyn i vassdraget og har gjort en god jobb som oppsyn. Det er avduket en betydelig  mengde tyvfiske. Foreningen ønsker og videreutvikle det gode samarbeidet med grunneierlaget. Vassdraget er Lakseførende.

En 11 kg laks har ca 7000 rogn egg, vi vet at smolten lever 3-5 år i vassdraget før den går ut.  Av de 7000 rogneggene er 50 % normal avgang, de som går ut er igjen havert. Ca 1500 fisk forlater vassdraget og etter en ytterligere reduksjon av stammen kommer laksene tilbake om ett års tid som 1 til 1,5 kg lakseyngel.  Da er det viktig å merke seg at av disse laksene er 95% hannlaks. Etter ca 15 år kommer 1 til maks 2 laks tilbake til vassdraget for å gyte.

Fiskegruppa ønsker å terminfeste en isfiske konkuranse, FM Troms . og en Mietefiske  konkuranse FM Troms.  samt to Fiskesommer arr.

Sak 4:  Jægergruppa

Anbefaler  3 terminfestet JF stevner.  ett på vinteren før NM, ett i juli  FM og  Skogen Open på høsten.
Vi arr ett LE stevne på vår nye 22LR  viltmålbane.
Vi ønsker også å kunne tilby to merkeskytinger internt i tilegg til disse aktiviteter.
Gruppa ønsker også å knytte til seg hagleskytterne.

 

Sak 5:  Rovvlitutvalget. 
Bjørnepass kurs over to dager, foreningen stilte med 5 deltakere.
Fredag  Teori, rovvilt registrering  og div. foredrag.
Lørdag   På skytebanen, det ble skutt på de svenske ”Bjørnepass” figurene.
Bjørnejakt prøven er ulik dagens storviltprøve og denne ordning blir gjennomført f.o.m . 2015 - 16
Utvalget ønsker å være i forkant og ønsker å bygge opp Bjørnebane, denne vil etter alle solemerker også bli godkjent for skyteprøven for storvilt, siden kravet er er vanskeligere enn dagens storviltprøve.

Gaupejakt:
- Syns oppservasjoner på 6 forsjellige dyr.
Trond var nærmest Gaupa via sporing ca 8 m fra to dyr, han rakk aldri å få opp våpenet før det var for seint. Det ble ikke felt Gaupe i vårt område under jakta men det ble registrert en betydelig mengde spor.
- Det var innvilget skadefelling men det ble ikke felt dyr under denne.
- Det var gjennomført linjetaksering med 14 linjer og  16 spor krysninger,  derav tre krysninger av familiegrupper. Det konkluderes med at disse familiegruppene muligens kan være en familie siden sporkrysningene var i nesten samme område.
- Det ble registrert og dokumentert en familiegruppe og det ble utbetalt  en dusør på 10 000,-  til sporfinnerne.  Våre signaler tyder på ordningen videreføres.

Rovvilt og Jegergruppa ønsker realisert løpende Elgbane og Bjørnebane.


Sak 6: Hytteprosjektet

Vi ønsker å realisere prosjektet, Utvalget informerte om arbeidet så langt. Vi er i dialog med Statskog om hyttetomt ved Skoddebergvatnet .

Gapahuk / nærmiliøannlegg  nær kommunegrensen mellom Skånland og Evenes,  foreningen jobber med å planlegge og realisere et slikt anlegg.

Foreningen jobber også med muligheten av ett hytteprosjekt, Geitvatnet i Skånland.

 

Møtet hevet kl 22.00

 

Trond Rasmussen
Viggo Berg

Sign.
Styremøte 23-8-2011

Styremøte den 23.08.2011.

Sted: Boltåsen

 

Tilstede: Ingunn Andersen, Nils Ole Johnsen, Roy Rasmussen, Trond Rasmussen

 

Informasjon:

Trond informere om Tårstad og Stunes Elveeierlag om samarbeid ved salg av fiskekort. Og utdanning av fiskeoppsyn for dem. Der vi får utdanna 2 personer som fiskekontrollører.

Trond informere om kontakt han har hatt med Bruktbutikken og Parabolflua om rabatter. Der våre medlemmer får:

Bruktbutikken 10 % på alt av fiskeutstyr

Vi forhandler med Halvorsen Sport om rabatter.

Frifond har en frist før den for å søke om midler for barne og ungdomsarrangement.

 

Saker:

 

Sak 1:

Årsplan for aktiviteter i foreninga. Vi lager en årsplan som strekker seg til neste årsmøte, så skal det lages et forslag til ny årsplan til neste årsmøte. Denne årsplanen godkjennes av neste årsmøte.

 

Sak 2:

Logo til forreninga. Forandre den eksiterende logoen. Vi tar vekk bilde av elgen og setter inn et bilde av en fisk. Vi beholder bilde av di to riflene, men setter fargen til svart eller hvit på disse. Skriften blir stående i svart eller hvit. Vi tar vekk Norges Jeger- og fiskeforbund og forkorter dette til NJFF. Vi forkorter datoen på logoen og tar kun årstallet da forreningen ble stiftet. Bakgrunnsfargen bli variabel etter fargen på der logoen skal trykkes. Men fargen på bokstavene og rifler blir enten svart eller hvit, og fargen på fisken blir sølvgrå. Det skal utarbeides flere forslag til logo. Så skal vi bestemme dette på neste styremøte.

 

Sak 3:

Styret vedtar at dataen skal brukes til all møtevirksomhet i forreninga. Utskrift tas og limes inn i protokoll.

 

Sak 4:

Søknad om frigjøring av område til forreninga fra Skånland Kommune. For å lage et friluftsområde til allment bruk. Der vi kan lage gapahuk, og legge til rette for fiske. Vi planlegg og legge til rette for at funksjonshemmende kan bruke dette området.

Vi setter med en prosjektgruppe som består av styret. Prosjektleder blir Trond. Nils Ole fikser prosjektbeskrivelsen, Ingunn tar kontakt med kommunen.

 

Sak 5:

Vi lager en dugnadsbok for å få opp deltakelsen på dugnader. Vi lager et tak på antall dugnader, for å oppnå en gevinst. 5 dugnader for forreninga gir piqueskjorte med forreningslogo.

Dugnad defineres ikke som arrangementer i regi av forreninga.

Dugnadsboka blir gjeldende fra neste årsmøte når årsplanen for neste år er lagt fram.

 

Sak 6:

Vi henter inn pris på:

Softshell jakke, t-skjorte, piqueskjorte, treningsdress og diverse andre aktuelle klesplagg. Disse plaggene skal leveres med forreningslogo. Og profileringsartikler.

 

Sak 7:

Revidering av budsjett.

 Vi ønsker og legge inn utdanningsstøtte til kurs.

Premiering av dugnad

Profileringsmidler

 

Sak 8:

Forslag til endring av medlemskontigent må bringes vidre til fylkesstyret i NJFF Troms.

 

Møte slutt: 21.55

Opphavsrett (c) 2022 Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag   |  Uttalelse om privatliv  |  Betingelser for bruk