Modus

desember 14, 2017     |
Årsmøtet 2010

 

 

Innkalling til Årsmøte i Ofoten & Sør-Troms JSL  2011

  

 

                                    Saksliste:

 

  Sak  1            Konstituering av møtet

-       Godkjenning av innkalling        

-       Godkjenning av dagsorden

-       Godkjenning av forretningsorden

-       Valg av ordstyrer

-       Valg av sekretær

-       Valg av tellekorps

-       Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen.

Sak  2.                 Årsmelding for 2010   

Sak  3.      Regnskap for 2010, samt revidert regnskap for 2009

Sak  4.      Innkomne saker med styrets forslag til vedtak.    5 saker          

Sak  5.                 Andre saker som styret har ført opp på dagsorden.   Ingen saker

Sak  6.      a)  Styrets forslag til arbeidsprogram.       

     b) Styrets forslag til budsjett.

Sak  7.      Foreningens kontigentandel     

Sak  8.                 Valg.

Sak  8.      Valg av styre ihht § 8

Sak  9.      Valg av medlemmer til utvalg etter behov.

Sak  10.    Valg av valgkomite på 3 medlemmer. 

Sak  11.    Valg av to revisorer med vararepresentant.

Sak  12.    Eventuell utnevning av æresmedlemmer.                         

Sak  13.    Eventuelt forslag om vedtektsendring.                   

 

Vel.møtt.

Tor Berg

Leder.

Årsmøtet 2009


Velg fra årstall for å se lagets årsmøtereferat.


 

Opphavsrett (c) 2017 Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag   |  Uttalelse om privatliv  |  Betingelser for bruk