Modus

desember 14, 2017     |
2010 Årsmøte og ,ref.

 

Årsmøte 2010

 

 

 Evenes Rådhus

 

Fredag 11. mars 2011

 

Saksliste

Sak 1

Konstituering  av møtet

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av dagsorden

Godkjenning av forretningsorden

Valg av ordstyrer

Valg av sekretær

Valg av tellekorps

Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen                 

 

Sak 2

Årsmeldingen for 2010

 

Sak 3

Regnskap for 2010, samt revidert regnskap for 2009

 

Sak 4

5 innkomne saker med styrets forslag til vedtak, se siste side i årsmelding.

 

Sak 5

Andre saker som styret har ført opp på dagsorden.  Ingen saker

 

Sak 6

a)     Styrets forslag til arbeidsprogram

b)     Styrets forslag til budsjett

 

Sak 7

Foreningens kontigentandel.  Forslag at den holdes uforandret.

 

Sak 8

Valg av styre ihht § 8

 

Sak 9

Valg av medlemmer til utvalg etter behov

 

Sak 10

Valg av valgkomite på 3 medlemmer

 

Sak 11

Valg av to revisorer med vararepresentant

 

Sak 12

Eventuell utnevning av æresmedlemmer

 

Sak 13

Eventuelt forslag om vedtektsendring

 

 

Vel møtt.

 

Tor Berg

leder

 

 

 

ÅRSMELDING 2010

 

ORGANISASJON

 

Styret har bestått av:

 

Leder:                                         Tor Berg

Nestleder:                                   Rolf Hansen

Kasserer:                                    Håkon Strand

Sekretær:                                    Inger Randi Knutsen

Styremedlem:                             Roy Rasmussen

1 varamedlem:                            Karl Annar Markussen

2 varamedlem:                            Svein Berg

 

 

Jaktfeltutvalg:                             Tor Berg, Håkon Strand og Roy Rasmussen

Fiskeutvalg, leder:                      Trond Rasmussen  

Baneutvalg, leder:                       Jarle Warberg  

Viltutvalg, leder:                         Viggo Berg  

 

Valgkomitee:                              Svein Berg og Jarle Warberg

 

Revisorer:                                   Unni Pedersen og Ulla Britt Fossheim

 

 

I løpet av året er det avholdt et ordinært årsmøte og uformelle møter under skytestevner.

 

 

 

FISKE

Årsmelding for fiskeutvalget

Leder: Trond Rasmussen,

Medlemmer i utvalget er: Stig Ole Åshovd, Ole Olsen, Per Dalhaug, Ole Reinås

Fiskeutvalget har avviklet et møte i utvalget, å følgende saker ble diskutert

Isfiskekonkuranse

Nærmiljø anlegg ved Nordbakk

Sti langs elva – grunneiere

Sjøfiske cup – samarbeid med Harstad JFF og Skånland JFF

Foreningshus/hytte.

Fiskekart for ETS – formål få flere ut i naturen.

Fiskesommer

Opptur for damer

Kurs til vinteren

Barne og ungdomsmidler

 

Når det gjelder nærmiljø anlegget ved Nordbakk vannet er vi kommet et stykke på vei her. Vi har fått pris på oppsett av en gapahuk. Leder har vært på befaring i området med Per Dalhaug som er grunneier og medlem i foreninga. Dette er et stort prosjekt som tar litt tid på å få på plass, men vi er godt i gang her.

 

Vi arbeider også med et annet prosjekt ved Langvannet ved flyplassen for oppsett av en gapahuk og flytebrygge på eiendom 22/3 til Skånland kommune. Det arbeides mot at vi kan bruke eller overta denne eiendommen av kommunen. Kommunen vil frigi dette området til friluftsformål.

 

Sti langs elva fra Nordbakk vannet og opp til Kvitfors kapell. Her arbeider Ole med å skaffe tillatelser hos grunneierne. Det er en del hugging av skog oppover langs elva. Det er mange brukere av elva. Elva har en fin bestand av ørret og samt at det en god reproduksjon av yngel.

 

Vi er i gang med å skaffe oss foreningshytte. Så vi arbeider med to alternativer med muligheter for å kunne bygge to hytter. Begge lokalitetene ligger på statsgrunn. Den ene hyttetomta ligger ved Skoddebergvannet. Her er vi kommet så langt at vi snart har en avtale med Statsskog. Det som det står om er bruksbetingelser med statsskog for å slippe og betale festetomtavgifta. Med denne hytta får vi også nausttomt. Den andre hyttetomta som vi arbeider med ligger ved Geitvannet. Vi er i en dialog med Arild Bondestad i SNO.  Fiskeutvalget har fått 3 brakker gratis fra Harstad Bygg til foreningsformål. Disse brakkene må hentes innen våren. Harstad Camping har gitt oss ei hytte mot at vi klarer å fjerne denne innen våren/sommeren 2011.

 

Fiskekart for ETS- Kultivering

Trond er i dialog med Statsskog om kultivering av fiskevassdrag i vårt område. Det finnes en slik avtale med Skånland jff. Denne avtalen har ligget vakant i over 20 år. Det er en mulighet at vi kan påta oss deler a dette arbeidet. Ser vi for oss at det ender opp i et fiskekart for ETS området. Vi kommer til å utdanne noen på dette området. Disse personene vil selvsagt få skuterløyve for kjøring på fjellet til kultivering av ruser.

 

Barne og ungdomsmidler søkte vi på i høst hos Frifond. Vi fikk kroner 27089,- i støtte til barn og ungdom. Midlene skal vi bruke på å kjøpe inn utstyr til barne og ungdomsaktiviteter.

 

Til sommeren skal vi ha to stevner for barn i Fiskesommer. Disse to arrangementene gir oss kroner 20 000,- i støtte fra NJFF. En del av pengene brukes til å kjøpe inn stangsett som gis til barna som deltar i Fiskesommer med at de må tegne seg som nye medlemmer.

 

Sjøfiske cup – samarbeid med Skånland JFF leder er i dialog med formannen til Skånland JFF. Dette arrangementet vil foregå i fra land og vil kreve en del ressurser i form av at vi må ha vakter som passer på at ikke deltagerne ikke ramler i sjøen.

 

Kurs

Fiskeutvalget har behov for å utdanne folk til arbeid innen kultivering etc. Trond har snakket med Stein Ole Sommerseth og Harstad jff om kurs i bygging av ruser etc så dette var positivt fra dem. Dette vil bli en fin aktivitet for barne og ungdomsgruppa når den er oppe og går..

 

SKYTING

 

Ofoten & Sør Troms JSL har arrangert følgende terminfestede jaktfeltstevner i 2010:

 

Dobbelt jaktfeltstevne lørdag 24. april                                   10JF1633

Fylkesmesterskap i jaktfelt lørdag 5. juni                              10JF1634

Landsdelsmesterskap i jaktfeltskyting 27.august                  10JF1635
Skogen Open 28.august.

 

Dobbelt jaktfeltstevne lørdag 24. april:

 52 skyttere deltok i stevnet, der 42 skyttere skjøt grovfelt og 10 skyttere skjøt finfelt.
Tre skyttere endte på 140 poeng, det var Svein Edgar Pedersen, O&ST, Tor Berg, O&ST, og Werner Staurseth, Bardu JFF. Svein Edgar hadde 19 poeng på skillefiguren mens Werner hadde 14p. og Tor hadde 10p.  Stevnet hadde tilsvarende vanskelighetgrad som under NM i JF tidligere på året.


 

Fylkesmesterskap i jaktfelt lørdag 5. juni:   

Evenesmark grendehus ble leid inn for anledningen til påmelding,  kafe, premieutdeling.  Skytterne ventet der til de fikk beskjed om å dra til Berg gård for å skyte.

 

Werner Staurseth fra Bardu ble fylkesmester i Jaktfelt Troms 2010, etter å ha skutt seg opp fra skive 2 i finalen og sikret seg gull plaketten. Håkon Strand ble nr to og tok sølvplaketten.  Nils Olsen skjøt seg opp fra skive 6 og tok bronsjeplaketten, også han fra arrangørklubben.

Fylkets beste i lagskytingen ble Ofoten & Sør-Troms JSL sitt andre lag, bestående av Viggo Berg, Tor Berg  og Svein Edgar Pedersen.

 

Det ble også arrangert 22 LR Finfelt som ble vunnet av Magne Skogås foran Viktor Berg Jensen.

 

LM i jaktfeltskyting lørdag 28. august: 

51 skyttere deltok i mesterskapet, fra Kautokeino i nord til Susendal i sør.  Arnulf Losvar fra Talvik JFF  ble Nord Norges beste jaktfeltskytter. Han hadde skive 1 i finalen,  forsvarte sin posisjon og vant mesterskapet. For å kåre 2. og 3.plass ble det omskyting mellom vår Jarle Warberg og Roy Arthur Olsen fra Kautokeino.  Omskytingen  tapte Jarle med noen innertreff og ble dermed nr 3 i mesterskapet.

 

Villsvinpress ble vunnet av Rolf Hansen, og rådyrpress ble vunnet av Gunnar Noer.

 

Lagskyting, alle klasser, vant Kautokeino Sportskytterklubb foran Susendal jaktskyteklubb og på en fin 3. plass Ofoten og Sør-Troms JSL ved Tor Berg, Viktor Berg Jensen og Jarle Warberg.

 

Skogen Open søndag 29. august:  46 skyttere deltok i  konkurransen.  Vinner ble Gunnar Noer med 142 poeng foran Edmund Engan som hadde 140 poeng.  Vår beste ble Tor Berg som skjøt 128 poeng og endte på  4. plass.  Malin Strand må også nevnes for sitt gode resultat med 6. plass og 121 poeng.

 

Presskyting ble vunnet av Håkon Strand, han fikk sitt tredje napp og vant vandrepokalen til odel og eie.   Victor Berg Jensen kom på en fin 4.plass.

Hurtigskyting ble vunnet av Hans Olsen fra Kautokeino.  Vår beste ble Karl Annar Markussen på

2. plass.

 

Lagskyting ble vunnet av skytterne fra Kautokeino, med vårt 1.lag som bestod av  Tor Berg, Malin Strand og Viggo Berg på 2. plass. 

 

Skytestevnene som laget har arrangert i 2010 har hatt god deltakelse og godt økonomisk resultat.

 

Utfyllende resultater fra skytestevnene ligger på lagets hjemmeside http://www.jaktfelt.no.

Magne Skogås har gjort en god jobb med hjemmesiden, viktig med bilder og resultater fra stevner som laget har arrangert selv og fra stevner der lagets medlemmer deltar.

 

Når det gjelder arbeidsprogram for 2011 så henvises det til terminfestede aktiviteter.

 

 

Gaupetaksering i Evenes og Tjeldsund fastland 2011

Et tellemannskap på 10 personer gjennomførte gaupetelling 17.02.2011, i henhold til linjetakseringsprinsippet, som er brukt i flere år.  En familiegruppe ble sett i Bogen av 4 personer

som deltok på takseringen.  Det ble observert 16 krysninger under tellingen.   Oppdraget er gjennomført på en god måte og det er håp om at Fylkesmannen er fornøyd.

 


Saksliste for innkomne saker 

1.

Navne endring i ofoten & Sør Troms JSL
til Ofoten & Sør Troms Jakt skytter & Fiske lag - JSFL eller
Ofoten & Sør Troms Jakt & Fiskelag / forening - JFL
Dette navne forslaget er kommet fra medlemmer innen fiske. Medlemmene føler ikke noe tilhørighet innen et Jakt Skytter lag.
 
2.
Opprettelse av kvinnekontakt i foreniga.
NJFF gir pengestøtte til "opptur" for damer med kr 10 000,- i året. Så jeg har tenkt at vi bør ha ei som kan være kvinnekontakt i foreniga. Hvis foreniga går inn for det, så har vi ei som kan være leder! Ingunn Andersen i fra Båltås. Hun ble med som medlem i fjor pga fiske.
 
3.
Opprettelse av hytteutvalg
Trond & Magne har staret med å skaffe foreninga hyttetomt ved skoddebergvannet. Det er to tomter ledige i området til Statsskog sitt hyttefelt. Vi har valgt ut ei tomt ca 50 meter fra hovedvei (Trond har info) hytte størresle på ca 48,5 kvadratmeter. Tippemiddelsøknak sette opp ei helt ny hytte. (Tegninger er klare) evt frakte ei ferdig hytte
Hytte har allerede fått! Roy kan komme med info om selve hytta.
utleievilkår - festetomt & festetomt avgift - Dette kan vi unngå ved at vi leier ut hytta vederlagsfritt til Statsskog. Statsskog har ikke hytte i området å må leie. Det som er det fine er at vi kan legge ut hytta på Inatur sine sider som utleiehytte til elgjegere, småviltjakt, fiske, friluftsliv og andre. Leie inntekter ca kr 20 000 tusen i året. 
 
 4.
Hundeutvalg
Vi har hatt tre stykker på kurs allerede. Planen er å utdanne instruktører til strømming av hunder etc. Vi har en mann som vil være leder i hundegruppa Ernst Kjetil Eriksen. Vi har et medlem som kan skaffe gode avtaler innenfor hundefor for salg til foreingsmedlemmer og andre. Inntekter for gruppa innen strømming ca kr 10 000,- i året.


 5.
Foreningshus
Lederen for fiskeutvalget har fått fire brakker gratis hos Harstad Bygg AS til foreingsformål. Problemet er at de skulle ha vært hentet allerede i begynnelsen av sept. Hvem kan gjøre det for oss? så billig som mulig. Hva kan vi tilby frakter? gratis annonse plass stevner og hjemmeside!
 
 
 Styret har følgende innstilling til sakene:

1.

Årsmøtet stemmer over forslaget. Dersom det er flertall for navneendring så velges et av de innkommede forslag.

 2, 3 og 4

Behandles under sak 9 på den ordinære sakslista.

 5.

Dette er ingen årsmøtesak som krever et vedtak.

Styret foreslår at forslagsstiller (Trond Rasmussen) orienterer medlemmene om saken før årsmøtet konstitueres, så kan eventuelt  det nye styret jobbe videre med dette senere.

 

Forslag til Budsjett for 2011

                                    inntekter                 utgifter

Kontigent                        2 000                            0
Jaktskyting                   15 000                    10 000
Fiske                              3 000                      3 000
Annet                             4 000                    10 000
Summering                  24 000                    23 000
Resultat                          1 000

 

 

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010

 

Til stede: Magne Skogås, Ernst Kjetil Eriksen, Odd Børre Eidnes, Håkon Strand, Svein Berg, Tor Berg, Rolf Hansen, Inger Randi Knutsen, Roy Rasmussen, Trond Rasmussen, Ingunn Andersen,

Viktor Berg Jensen, Viggo Berg.  12 stemmeberttige.

 

 

Sak 1

Godkjenning av innkalling:  1 merknad:  Må sendes til medlemmer pr. post/mail/sms, det er ikke alle som følger med på hjemmesiden.

Godkjenning av dagsorden:  1 merknad:  Årsmelding skulle vært sendt til medlemmene 2 uker før årsmøtedato.  Tas til etterretning til neste år.

Godkjenning av forretningsorden: OK

Valg av ordstyrer: Tor Berg

Valg av sekretær:  Inger Randi Knutsen

Valg av tellekorps: Håkon Strand og Roy Rasmussen

Underskriving av protokoll:  Viktor Berg Jensen og Ingunn Andersen

 

 

Sak 2

Årsmelding for 2010:  Rapport fra gaupetaksering i Evenes og Tjeldsund fastland 2011 tas med.

Skytebaneprosjekt v/Sigmund Warberg, Skånland, lagt vakant på grunn av kostnader (vei, vann, kloakk, strøm).  Området er meget godt egnet til formålet.

Årsmelding opplest og vedtatt.

 

 

Sak 3

Regnskap for 2010, samt revidert regnskap for 2009.  Godkjent.

 

 

Sak 4

Innkomne saker:

1.     Navneendring i Ofoten & Sør-Troms JSL:  Medlemmer innen fiske føler ikke tilhørighet innen et jaktskytterlag.  Det var flertall for navneendring.  Nytt navn blir Ofoten & Sør-Troms JFL. (Jakt og Fiskelag).  Angående logo:  Nytt styre tar initiativ til endring av logo.

 

2, 3 og 4 behandles under sak  9.

 

 

Sak 5

Andre saker som styret har ført opp på dagsorden:  Ingen saker.

 

 

Sak 6

a)     Styrets forslag til arbeidsprogram:  De respektive utvalg utarbeider aktivitetsplaner og underretter styret.

b)     Styrets forslag til budsjett:  På grunn av økt aktivitet i laget vil ikke styrets forslag til budsjett stemme.  Styret får fullmakt til å revurdere budsjett etter aktivitetsnivå gjennom året.

 

 

 

 

 

Sak 7

Foreningens kontigentandel:  Holdes uforandret.  Årsmøte gir styret fullmakt til å fremme forslag til fylkesstyret / fylkesårsmøtet om ny kontigentordning.  (medlemsskap uten tidskrift)

 

 

Sak 8

Valg av styre:

Leder: Trond Rasmussen, 2 år

Nestleder: Roy Rasmussen, 1 år

Kasserer:  Håkon Strand

Sekretær:  Nytt styre utnevner sekretær, 2 år

Styremedlem: Ingunn Andersen, 2 år

1.varamedlem: Karl Annar Markussen

2.varamedlem: Svein Berg

 

 

Sak 9

Valg av medlemmer til utvalg etter behov:

Jaktfeltutvalg:  Tor Berg, Roy Rasmussen, Magne Skogås

Fiskeutvalg: Trond Rasmussen, leder+ flere personer

Baneutvalg:   Legges ned

Viltutvalg:  Viggo Berg, leder+ flere personer

Kvinnekontakt:  Ingunn Andersen

Hytteutvalg:  Magne Skogås og Trond Rasmussen

Hundeutvalg:  Avventer til laget har godkjente dommere

 

 

Sak 10

Valg av valgkomite:

Magne Skogås og Ernst Kjetil Eriksen

 

 

Sak 11

Valg av to revisorer med vararepresentant:

Unni Pedersen og Ulla Britt Fossheim

Vara:  Jan Ove Grandalsmo

 

 

Sak 12

Eventuell utnevning av æresmedlemmer:  Ingen

 

 

Sak 13

Eventuelt forslag om vedtektsendring:  Ingen

 

 

 

Bogen 11. mars 2011

 

 

Ingunn Alice Andersen                                                                                          Viktor Berg Jensen

 

 

 


 

 

 

Opphavsrett (c) 2017 Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag   |  Uttalelse om privatliv  |  Betingelser for bruk