januar 17, 2022     |
Klasse krav i JF og LE

 

                   
  Klassekrav i NJFF Jakskyting        
                   
  Klassekravet må være skutt på to terminfestede NJFF stevner.      
  Skyttere som ikke klarer og opprettholde kravet til JB kan IKKE rykke ned til JC    
                   
      JF LE          
  Kl A 142 73 (96)          
  Kl B   124 65 (85)          
  Kl JA   134 70 (92)          
  KL JB   124 65 (85)          
  Kl JC   123> 65>(85>)          
                   
  Kl. A Deltakere (20 - 59 år) som har oppnådd kravet til denne klassen      
    i minimum to terminlisteførte stevner i foregående år.      
  Kl. B Deltakere (20 - 59 år) som har oppnådd kravet til denne klassen i minimum to terminliste-    
    førte stevner i foregående år, men ikke har oppnådd kravet for opprykk til kl. A.    
    Deltakere som ikke klarer å opprettholde kravet til klasse B, kan ikke rykke ned i klasse C    
  Kl. C Deltakere (20 – 59 år) som ikke har klart kravet for opprykk til klasse B.    
  Kl. D1    Deltakere til og med det kalenderår de fyller 15 år.        
  Kl. D2 Deltakere fra og med det kalenderår de fyller 16 år til og med det året de fyller 19 år.    
    Opprykk fra klasse D2 skjer ordinært til klasse F/C i haglegrenene og F/B/Jeger B i riflegrenene.  
    Dersom deltakeren har oppnådd kravet til opprykk til klasse B i haglegrenene i løpet av siste år  
    som skytter i klasse D2, rykker vedkommende opp i klasse B påfølgende år.    
  KL. E1 Deltakere fra og med det kalenderår de fyller 60 år til og med det kalenderår de fyller 69 år.  
    Deltakere fra og med det kalenderår de fyller 60 år til og med det kalenderår de fyller 69 år kan  
    fritt velge om de vil skyte i E1 eller den klasse (A, B, C, F, JC, JB, JA) de er kvalifisert til gjennom  
    oppnådde resultater og utstyr. Valget må tas før første konkurranse vedkommende deltar i den  
    aktuelle grenen, og valget gjelder hele året. NJFF må varsles dersom en deltaker velger å IKKE  
    rykke opp i E1.              
  Kl. E2 Deltakere fra og med det kalenderår de fyller 70 år.      
    Deltakere fra og med det kalenderår de fyller 70 år kan fritt velge om de vil skyte i E2 eller den  
    klasse (A, B, C, F, JC, JB, JA) de er kvalifisert til gjennom oppnådde resultater og utstyr. Valget  
    må tas før første konkurranse vedkommende deltar i den aktuelle grenen, og valget gjelder hele  
    året. NJFF må varsles dersom en deltaker velger å IKKE rykke opp i E2.    
  Kl. F Kvinnelige deltakere (20-59 år) som tidligere ikke har deltatt eller kvalifisert seg for opprykk  
    til høyere klasse. Deltakere i kl. F som kvalifiserer seg for annen klasse rykker automatisk opp i kl.  
    B eller Jeger B etter eget ønske. NJFF må varsles om vedkommende ønsker å skyte i B eller JB.  
                   
    Damer som ikke klarer å opprettholde kravet til klasse B eller JB kan rykke ned igjen i klasse F.  
                   
    Arrangøren kan, etter søknad til fylkeslag/oppsett i terminliste, opprette ekstra dameklasse (FB)  
    for damer som skyter i klasse B.          
                   
    Bare resultater oppnådd i NJFFs godkjente terminlisteførte stevner danner grunnlag for opprykk  
    og nedrykk. Overgang fra en klasse til en annen skjer bare fra kalenderårets begynnelse.    
    Opp- og nedrykkskrav i grenene Leirduesti, Jaktsti, Figurjakt og Nordisk Jaktskyting følger    
    kravene til ferdighetsmerker. For opprykk til klasse B kreves at sølvmerke i vedkommende gren er  
    oppnådd minst to ganger samme kalenderår. For opprykk til klasse A kreves at gullmerke i    
    vedkommende gren er oppnådd minst to ganger samme kalenderår.      
                   
    For opp- og nedrykkskrav i Jegertrap, se pkt 12.3        
                   
    For opp- og nedrykk i Jaktfelt og Elgskyting, se pkt 7.2      
                   
    Deltaker er selv ansvarlig for å bli ført opp i riktig klasse. Skyttere som bevisst melder    
    seg på i feil klasse skal diskvalifiseres fra stevnet, og rapporteres til fylkeslaget.    
    NM teller som to stevner i forbindelse med opprykk og nedrykk i klasse.    
                   
    Sammenslåing av klasser            
    Arrangøren kan slå sammen:          
    Rifle:              
    A – B              
    JA – JB              
    E1 – E2              
    Hagle:              
    A – B              
    E1 – E2              
    Øvrige klasser kan ikke slås sammen.          
    Det skal fremkomme i terminlista at det benyttes sammenslåtte klasser.    
    Sammenslåing av klasser kan ikke foretas ved FM, LM og NM.      
                   
Opphavsrett (c) 2022 Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag   |  Uttalelse om privatliv  |  Betingelser for bruk