juni 18, 2021     |
Uttalelser om privatlivet
Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag er forpliktet til å beskytte deres personlige opplysninger og å utvikle teknologi som gir Dem som bruker, den beste og sikreste online opplevelse. Denne fortrolighetserklæring gjelder nettstedet Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag og opprettholder reglene for datainnsamling og bruk av personlige opplysninger. Som bruker, besøkende eller medlem av Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag nettstedet, aksepterer du de retningslinjer som beskrevet i denne fortrolighetserklæringen.

Innsamling av personlig informasjon

Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag samler inn personlig identifiserende informasjon, som din e-mailadresse, navn, hjemme- og arbeidsadresse samt telefonnummere m.m. Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag innsamler også inn anonym demografisk informasjon, som ikke er unik for Dem som person, dette innkluderer ditt postnummer, alder, kjønn, preferanser, interesser og favoritter.

Informasjon vedrørende din datamaskins hardware (elektronisk innhold men ikke data) og programvare blir automatisk innsamlet av Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag når De besøker nettstedet. Denne informasjon kan inneholde: din IP-adresse, nettlesertype, domenenavn, besøkstider og adresser på eksterne refererende nettsteder. Denne informasjonen blir brukt av Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag til drift av denne tjenesten/nettstedet, for å opprettholde kvalitet og for å kunne levere generelle statistikker vedrørende bruk av nettstedet Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag.

Vær spesielt oppmerksom på at hvis du direkte avslører personlige identifiserende opplysninger eller sensitive data igjennom nettstedet Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag offentlige kommunikasjonstjenester, kan denne informasjonen bli innsamlet og misbrukt av andre personer. MERK: Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag leser eller overvåker IKKE din private online kommunikasjon.

Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag oppfordrer deg til å gjennomlese informasjon vedr. privat informasjon på de eksterne nettstedene du velger å henvise (opprette snarvei til) fra Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag. Dette anbefaler vi for at du skal forstå hvordan disse andre eksterne nettsteder innsamler og bruker dine personlige opplysninger og data. Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag er aldri ansvarlig for innhold og behandling av personlige opplysninger på nettsteder utenfor Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag og Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlags tilhørende nettsteder.

Bruk av dine personlige opplysninger

Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag innsamler og bruker dine personlige opplysninger til å ivareta driften av Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag nettstedet og dermed kunne levere de tjenester du etterspør. Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag anvender også personlig identifiserende informasjon for å kunne informere Deg om andre produkter og tjenester tilgjengelige via Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag og dets partnere. Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag kan også kontakte dem via avstemninger for å kunne foreta målinger vedrørende din mening og personlige holdning til eksisterende og eventuelle nye tjenester som vi måtte tilby.

Under ingen omstendigheter vil Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag selge, leie ut, lease eller videregi sin kundeliste til tredjepart. Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag kan, fra tid til annen, kontakte deg på vegne av eksterne forretningsforbindelser omkring særlige tilbud som kan ha din interesse. I dette tilfellet vil dine unike personlige og identifiserbare oplysninger (e-mail, navn, adresse, telefonnummer) IKKE bli gitt videre til tredjepart. Som tilføyelse til dette, kan Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag dele data med troverdige partnere som vil utføre statistisk analyse, sende deg e-mail eller postbrev, yte kundesupport, eller arrangere utkjøringer. Alle sådanne tredjeparter er forpliktet til ikke å anvende dine personlige opplysninger til annet enn å yte tjenester for Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag.

Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag offentliggjør ikke sensitive personlige opplysninger som rase, religion, eller politiske overbevisninger, uten informasjonseierens uttrykkelige samtykke.

Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag registrerer våre kunders besøk på sider innenfor Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag for å kunne fastslå hvilke av Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag tjenester som er mest populære. Denne informasjonen blir brukt til å avlevere særlig tilpasset annonsering til kunder hvis adferd indikerer at de er interessert i et bestemt emne eller område.

Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag vil utlevere dine personlige opplysninger, uten varsel, hvis det påkreves av myndigheter/lov, eller ved god tro om at en slik utlevering er nødvendig for å kunne:
(a) handle i overensstemmelse med gjeldende lovgivning eller for å kunne etterkomme rettslige krav i forbindelse med driften av Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag; (b) beskytte og forsvare rettigheter eller eiendom som tilhører Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag; og, (c) handle under presserende omstendigheter for å beskytte den personlige sikkerhet for brukere på Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag, eller offentligheten.

Bruk av cookies

Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag anvender "cookies" for å hjelpe deg med å personliggjøre din online opplevelse. En cookie er en tekstfil som blir plassert på din harddisk via vår webserver. Cookies kan ikke anvendes til å kjøre programmer eller avlevere virus til din datamaskin. Cookies blir på unikt vis tildelt deg, og kan kun leses av webserveren i det domene som utstedte de omtalte cookie'ne til deg.

En av de primære funksjonene til cookies er å spare din tid. Formålet med en cookie er å kunne fortelle webserveren at du er vendt tilbake til et bestemt nettsted. For eksempel, hvis du personliggjør  Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag nettsider, eller registrerer deg hos Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlageller bruker tjenester, hjelper en cookie Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag med å huske informasjon om dine personlige karakteristika eller tilbakevendende besøk. Dette forenkler prosessen med å samle inn dine personlige opplysninger,  som regningsadresse, forsendelsesadresse osv.. Når du vender tilbake til den samme Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag, kan de opplysninger du tidligere skrev inn bli hentet frem, slik at du lettere kan anvende de Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag funksjoner du personliggjorde.

Du har mulighet til å akseptere eller avvise bruken av cookies. De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies, men du kan innstille din nettleser til å avvise cookies hvis du ønsker det. Hvis du velger å avvise cookies, kan du bli forhindret i å fullt ut utnytte den interaktive opplevelsen på  Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag og på andre nettsteder

Sikkerheten omkring oppbevaring av dine personlige opplysninger

Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag sikrer dine personlige opplysninger fra uautorisert adgang, bruk eller utlevering. Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag sikrer de personlige og identifiserbare  opplysninger som du forsyner våre servere med. Når personlige opplysninger (som kredittkortnummer) blir overført til andre nettsteder blir kommunikasjonen beskyttet av avansert krypteringsteknologi, som Secure Socket Layer (SLL) protokoll.

Endringer i denne erklæringen

Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag vil ved behov oppdatere denne erklæringen om personlige opplysninger i henhold til kunders tilbakemeldinger og ønsker. Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag råder deg til periodisk å gjennomlese denne erklæring for å være informert om hvordan Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag beskytter din informasjon.

Kontaktinformasjon

Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag mottar gjerne dine kommentarer vedrørende denne erklæringen om personlige opplysninger. Hvis du mener at Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag ikke har levd opp til denne erklæringen, kontakt da vennligst Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag via magnesko@start.no. Vi vil bestrebe oss på å raskt kunne analysere og rette eventuelle problemer.

Opphavsrett (c) 2021 Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag   |  Uttalelse om privatliv  |  Betingelser for bruk